Rosengården Kiropraktik I/S  |  Tagtækkervej 8, 7.sal  |  5230 Odense M  |  Telefon 66 15 97 87  |  info@rosengaardenkiropraktik.dk
KISS syndrom betyder på engelsk: Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain,
oversat til dansk betyder det Kranie-nakkeleds induceret Symmetri forstyrrelse.

Betegnelsen kommer oprindelig fra Tyskland, hvor ortopæden Gutmann observerede
spædbørn med asymmetri af kroppen, og fandt en sammenhæng med funktionsfor-
styrrelse af nakken. En manuel læge ved navn Biedermann behandlede disse børn
med god effekt og indførte betegnelsen KISS syndrom i Tyskland ca.1990.

Betegnelsen er kendt af en del børeneergo-og fysioterapeuter, samt sundheds-
plejersker, men er ikke en anerkendt diagnose i Danmark.

KISS I
Er en asymmetri hvor barnet favoriserer, at se til den ene side og samtidig
laver det en stor C kurve med kroppen, både når det sidder og ligger. Ofte har det,
foruden det skæve baghoved og C kurven af kroppen, problemer med at ligge på
maven, problemer med at falde til ro og problemer med at finde ro til at amme.

KISS II
Her favoriserer barnet ofte at bøje nakken bagover, det kan ofte sagtens ligge
på maven, men kan ikke ligge i arm, og vil have svært ved at kigge på mor når
det ammer, det vrider sig bagover, og har som KISS I ofte uro, og kan være både
overspændt og underspændt i kroppen.

Hos os bliver barnet grundigt undersøgt, og hvis vi finder en funktionsforstyrrelse af nakken, kan vi
hjælpe. Barnet bliver behandlet med teknikker, som er specielt designet til babyer, med lette tryk.