Rosengården Kiropraktik I/S  |  Tagtækkervej 8, 7.sal  |  5230 Odense M  |  Telefon 66 15 97 87  |  info@rosengaardenkiropraktik.dk
Børn kan såvel som voksne få ondt i bevægeapparatet.
Dette skyldes ofte slag og fald, men kan desværre også skyldes
manglende fysisk aktivitet og ensidig stilling i skolen eller foran
computeren.

Når musklerne bliver brugt uhensigtsmæssig giver det funktio-
nelle forandringer af led og muskler, som kan give sig udslag i
uens benlængde, ulige høje skuldre, rygskævhed eller
uharmoniske bevægemønstre.

Her på klinikken bliver barnet undersøgt for funktionelle
problemer i muskler og led, ikke blot i ryggen men også andre
relevante led, som kan være knæ og ankler. Bliver der fundet
funktionelle funktionsfortyrrelser foreslås en behandling, ofte i
forbindelse med øvelser og anden rådgivning.

Behandlingen er tilpasset børn, og er derfor anderledes end
for voksne.